ชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.บางประมุง

ร.ต.ต.สมศักดิ์ นิยมเดช รอง สว.(ป) ฯ

หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้